Na siłownie mogą uczęszczać osoby od 14 roku życia, przy czym klienci w wieku 14-16 lat muszą być pod opieką osoby dorosłej. Osoby od 16 lat do 18 lat mogą uczęszczać na siłownie sami po dostarczeniu zgody od opiekuna prawnego (takie oświadczenia dostępne są na recepcji klubu).

Honorujemy karty: multisport, fitprofit i fitsport  (dotyczy tylko lokalizacji Stadion Miejski zawsze z dokumentem tożsamości) oraz ok system (identyfikacja przez sms). Pakiety upoważniają do korzystania z siłowni, zajęć fitness i sauny (dot. lokalizacji Stadion Miejski) bez limitu czasowego. Ilość wejść w danym dniu lub tygodniu uzależniona jest od indywidualnego wykupionego pakietu przez klienta.  

Na zajęcia popołudniowe zapisy są zalecane, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem (Zapisy prowadzone są maksymalnie tydzień do przodu). Zapisy prowadzone są telefoniczne (Stadion Miejski: 516 617 319, Wodny Park: 668 984 320), lub internetowo.  Zapisywać się można również bezpośrednio w recepcji klubu.

Na trening INTRO trzeba się zapisywać. Zapisy odbywają się bezpośrednio na recepcji klubu lub telefoniczne. Treningi INTRO trwają od 20 do 30 minut i prowadzone są w godzinach dyżurów trenerów.

Można wykupić karnet dla innej osoby tylko jej dane osobowe muszą się znajdować w systemie Active Pointu. Jeżeli tej osoby nie było jeszcze w klubie najpierw trzeba wprowadzić jej dane do systemu.

Żeby skorzystać z wejścia darmowego wystarczy zgłosić się do recepcji Active Pointu z dowodem tożsamości w celu rejestracji danych w systemie.  Wejście darmowe przysługuje każdemu klientowi tylko raz na każdy z naszych obiektów.

Karnet miesięczny ważny jest przez 30 dni od dnia zakupu.

Karnetów miesięcznych nie da się zawieszać, natomiast w karnetach rocznych jest taka możliwość. Można je zawieszać tyle razy ile się chce, ale tak aby  łącznie zawieszenie nie przekroczyło 30 dni w trakcie trwania całej umowy. Dni te dodawane są na koniec umowy, tak więc data  zapłaty raty się nie zmienia.