Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Active Point informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Active Point Wojciech Matczak z siedzibą w Tychach.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Active Point jest możliwy pod adresem email: iod@activepoint.tychy.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy kupna karnetu na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a),b) – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu zakończenia umowy.
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży.